Terapia

Náš terapeutický prístup, druhy terapie a jej priebeh

Terapeutický prístup

Terapia v Centre HYPNOS je zacielená na rýchle a trvalé pozitívne zmeny pri riešení mnohých psychických a psychosomatických problémov. Uvedomujeme si, že poskytovať efektívnu pomoc si vyžaduje oveľa viac, ako len dokonalé ovládanie terapeutických postupov.

V priebehu terapie zohľadňujeme tiež dôležité črty vašej osobnosti, vaše hodnoty, priority, postoje a presvedčenia, celkový emocionálny stav, typický spôsob vnímania, uvažovania a rozhodovania sa. Aj vďaka tomu sme schopní poskytovať našim klientom nadštandardne účinnú terapiu a individuálne voliť tie najvhodnejšie metódy na dosiahnutie trvalých pozitívnych zmien. 

Úprimne nám záleží na tom, aby každý klient pochopil príčiny vzniku jeho problému a osvojil si postupy na jeho zlepšenie. To umožní efektívnu spoluprácu terapeuta a klienta na dosiahnutí želaného výsledku a klient môže v správnom prístupe pokračovať aj po ukončení terapie

Prístup Centrum HYPNOS

Hlavné znaky nášho prístupu

Orientovaný na hlavné príčiny problémov, nielen symptómy. 

Kombinuje tie najúčinnejšie metódy a nástroje pomoci.

Pracuje súčasne s vedomou aj podvedomou mysľou klienta. 

Rieši rôzne oblasti osobnosti a života klienta (psychickú, telesnú, sociálnu).

Je plne v súlade s konvenčnou psychoterapiou a medicínou.

Založený na aktuálnych poznatkoch z rôznych vedných odborov.

Hlavné znaky nášho prístupu

Orientovaný na hlavné príčiny problémov, nielen symptómy. 

Kombinuje tie najúčinnejšie metódy a nástroje pomoci.

Je plne v súlade s konvenčnou psychoterapiou a medicínou.

Pracuje súčasne s vedomou aj podvedomou mysľou klienta. 

Rieši rôzne oblasti osobnosti a života klienta (psychickú, telesnú, sociálnu).

Založený na aktuálnych poznatkoch z rôznych vedných odborov.

Druhy terapie a pomoci

Naše terapeutické metódy a ich využitie.
Terapia Centrum HYPNOS

Integratívna terapia

Integratívna terapia kombinuje rôzne terapeutické metódy, nástroje a prístupy tak, aby vyhovovali potrebám konkrétneho klienta. Terapeut berie do úvahy všetky dôležité okolnosti stavu i života klienta a personalizovane sa rozhoduje o najlepšom prístupe k jeho liečbe. K dispozíci je variant s hypnózou i bez hypnózy. Terapia je vhodná najmä v prípade zložitejších problémov v oblasti psychiky, emócií či správania, ktoré významne znižujú celkovú kvalitu života. 

Hypnoterapia Centrum HYPNOS

KB-Hypnoterapia

Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia (KBH) je veľmi účinná metóda, ktorá jedinečným spôsobom kombinuje klinickú hypnózu a kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT). Táto krátkodobá terapia má vopred daný obsah aj priebeh, je štruktúrovaná a časovo určená. Je vhodná na riešenie širokej škály problémov na vedomej i podvedomej úrovni, a to v oblasti emócií, nálad, vnímania, presvedčení, telesných pocitov a prejavov, neželaného správania, návykov a psychosomatiky.

Poradenstvo Centrum HYPNOS

Osobné poradenstvo

Osobné poradenstvo je určené najmä pre ľudí s obvykle dobrou psychickou kondíciou, ktorí buď aktuálne prežívajú nadmernú psychickú záťaž spôsobenú konkrétnym problémom alebo majú záujem nájsť ten najlepší spôsob riešenia náročnej životnej či pracovnej situácie, ktorej čelia. Je vhodné aj v prípadoch, keď má klent záujem lepšie pochopiť postoje, správanie či motivátory iných ľudí alebo keď sa chce uistiť o správnosti vlastného prístupu k situácii.

Terapia Centrum HYPNOS

Integratívna terapia

Integratívna terapia kombinuje rôzne terapeutické metódy, nástroje a prístupy tak, aby vyhovovali potrebám konkrétneho klienta. Terapeut berie do úvahy všetky dôležité okolnosti stavu i života klienta a personalizovane sa rozhoduje o najlepšom prístupe k jeho liečbe. K dispozíci je variant s hypnózou i bez hypnózy. Terapia je vhodná najmä v prípade zložitejších problémov v oblasti psychiky, emócií či správania, ktoré významne znižujú celkovú kvalitu života. 

Hypnoterapia Centrum HYPNOS

KB-Hypnoterapia

Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia (KBH) je veľmi účinná metóda, ktorá jedinečným spôsobom kombinuje klinickú hypnózu a kognitívno-behaviorálnu terapiu (KBT). Táto krátkodobá terapia má vopred daný obsah aj priebeh, je štruktúrovaná a časovo určená. Je vhodná na riešenie širokej škály problémov na vedomej i podvedomej úrovni, a to v oblasti emócií, nálad, vnímania, presvedčení, telesných pocitov a prejavov, neželaného správania, návykov a psychosomatiky.

Poradenstvo Centrum HYPNOS

Osobné poradenstvo

Osobné poradenstvo je určené najmä pre ľudí s obvykle dobrou psychickou kondíciou, ktorí buď aktuálne prežívajú nadmernú psychickú záťaž spôsobenú konkrétnym problémom alebo majú záujem nájsť ten najlepší spôsob riešenia náročnej životnej či pracovnej situácie, ktorej čelia. Je vhodné aj v prípadoch, keď má klent záujem lepšie pochopiť postoje, správanie či motivátory iných ľudí alebo keď sa chce uistiť o správnosti vlastného prístupu k situácii.

Priebeh terapie

Ako prebieha terapia po absolvovaní úvodnej konzultácie.
postup terapie 1
Prvé stretnutie

Prvé stretnutie obvykle venujeme diagnostike, pochopeniu vašej situácie a vytvárame si detailný a celkový obraz o vašom probléme. Nemusíte mať žiadne obavy, ak neviete váš problém dostatočne vysvetliť či opísať. Ochotne vám s tým pomôžeme. Spoločne si prejdeme všetky súvisiace oblasti vášho života a určite nájdeme tie dôležité faktory, ktoré mali na vznik alebo udržiavanie problému negatívny vplyv. Na základe týchto informácií si spoločne stanovíme konkrétne terapeutické ciele v súlade s vašimi potrebami a očakávaniami. Terapeut následne vyberie pre vás najvhodnejšie terapeutické techniky a vytvorí plán terapie. 

postup terapie 2
Ďalšie stretnutia
Ďalšie terapeutické stretnutia prebiehajú v rozmedzí 1 až 2 týždňov. Ich obsah je prispôsobený cieľom, ktoré sú pre každé z nich naplánované. V rámci psychoedukácie vás naučíme ovládať všetky terapeutické techniky potrebné na zlepšenie, vďaka ktorým budete môcť neskôr svoj stav priaznivo ovplyvňovať vy sami aj po skončení terapie.
postup terapie 3
Ukončenie terapie
Na záver terapie spoločne zhodnotíme to, ako sa nám podarilo vyriešiť váš problém a poskytneme vám užitočné rady, ktoré vám pomôžu v ďalšom zlepšovaní kvality vášho života.

Dohodnite si úvodnú konzultáciu

Dohodnite si s našim terapeutom termín vášho prvého stretnutia.