Miroslav Danaj hypnoterapeut

Mgr. Miroslav Danaj, Dip.CBH

Miroslav Danaj je zakladateľ Centra HYPNOS. Je skúsený terapeut, osobnostne zrelý a pragmatický človek. 

Obdorný výcvik kognitívno-behaviorálnej terapie a klinickej hypnózy absolvoval v Londýne. Od roku 2009 pôsobil vo vlastnom terapeutickom centre HYPNOS v Bratislave, kde poskytol viac ako 7000 hodín terapie a poradenstva v širokej škále duševných problémov. 

Je tiež spoluzakladateľom pobytového terapeutického centra duševného zdravia ALAVITA, kde aktuálne pôsobí ako riaditeľ a terapeut.

Je členom britských organizácie The National Council for Hypnotherapy a registra hypnoterapeutov The Register for Evidence-Based Hypnotherapy & Psychotherapy.

Akutálne poskytujeme služby formou online stretnutí.

Osobné stretnutia sú v súčasnosti dostupná len v priestoroch centra ALAVITA.

Terapeutické techniky

Miroslav Danaj poskytuje celostnú integratívnu terapiu, v rámci ktorej kombinuje princípy a nástroje nasledovných metód:

• Poradenstvo a koučing
• Celostná krátkodobá terapia
• Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia

Cenník služieb – Miroslav Danaj

Ceny služieb na vyžiadanie.